ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Li

หมายเลขโทรศัพท์ : +86 371 53395413

WhatsApp : +8615225124915

Free call
โพรไฟล์ QC
 • Henan Yuda Crystal Co.,Ltd
  มาตรฐาน: DGM
  หมายเลข: PEKBJ202012251114BH700096
  วันที่ออก: 2021-03-25
  วันหมดอายุ: 2021-12-31
  ขอบเขต/ระยะ: Air Transport
  ออกโดย: Beijing DGM Air Transport Technology Development Co.,Ltd
 • Henan Yuda Crystal Co.,Ltd
  มาตรฐาน: DGM
  หมายเลข: PEKBJ202012253467BH900025
  วันที่ออก: 2021-03-25
  วันหมดอายุ: 2021-12-31
  ขอบเขต/ระยะ: Air Transport
  ออกโดย: Beijing DGM Air Transport Technology Development Co.,Ltd
 • Henan Yuda Crystal Co.,Ltd
  มาตรฐาน: IGI
  หมายเลข: LG384970590
  วันที่ออก: 2020-12-03
  วันหมดอายุ: 2099-12-31
  ขอบเขต/ระยะ: Laboratory Grown Diamond Grading
  ออกโดย: International Gemological Institute
 • Henan Yuda Crystal Co.,Ltd
  มาตรฐาน: IGI
  หมายเลข: LG414068549
  วันที่ออก: 2019-09-17
  วันหมดอายุ: 2099-12-31
  ขอบเขต/ระยะ: Laboratory Grown Diamond Grading
  ออกโดย: International Gemological Institute
ติดต่อกับพวกเรา

ป้อนข้อความของคุณ

Contacts@yudacrystal.com
+8615225124915
+86 15225124915